Bronsplatta med kompassros

I alla städer kan turister och besökare ses stående med en karta i handen som dem försöker vrida åt rätt håll. Enda hjälpmedlet för orientering är några gatuskyltar i närheten.

Kompassrosen är både en vägvisare och ett konstverk. Den ersätter en vanligt trottoarplatta utanför järnvägstationen, turistbyrån eller ett hotell och upplyser om väderstreck och eventuellt även om stadens sevärdheter.

Förslag till bronsplatta för Lund där Lunds Domkyrka ligger i nordlig riktning

Konstnären

Kompassrosen utformas och gjuts av Björn Jäderås på eget gjuteri i Småland.

Konstgjuteri

Gjutningsmetod

Konstverket

Varje kompassros framställs endast i ett exemplar och är därigenom ett unikt konstverk.

Utförande

Kompassrosen ställs in enligt placeringens väderstreck men kan också före gjutningen utrustas med för staden specifika sevärdheter – då måste vi känna till kompassrosens placering på förhand.

Beskrivning

 
Nyheter